Entrades per admin

Tecnologia Tac and Pin: en què consisteix?

Actualment, ens trobem en un món completament digitalitzat, per la qual cosa moltes funcions de la vida quotidiana s’han actualitzat per resultar molt més senzilles. Fins i tot al món del combustible, Petrem inclou la tecnologia Tac and Pin, per facilitar el procés d’assortiment del teu vehicle. Què és i quins són els beneficis del […]

Tecnología Tac and Pin: ¿en qué consiste?

En la actualidad, nos encontramos en un mundo completamente digitalizado, por lo cual, muchas funciones de la vida cotidiana se han actualizado para resultar mucho más sencillas. Inclusive en el mundo del combustible, Petrem incluye la tecnología Tac and Pin, para facilitar el proceso de surtido de tu vehículo persona. ¿Qué es y cuáles son […]

Les targetes Petrem pensades per a tu

Les estacions de servei Petrem són una de les estacions més reconegudes de Girona; es caracteritzen per oferir serveis compromesos, amb benzineres i venda de gasoil a domicili, així com també supermercats i pàrquing. Tenint en compte la seva rellevància, a continuació t’explicarem les seves modalitats de pagament a les estacions de servei. Què són […]

Las tarjetas Petrem pensadas para ti

Las estaciones de servicio Petrem son una de las estaciones más reconocidas de Gerona; se caracterizan por ofrecer servicios comprometidos, con gasolineras y venta de gasoil a domicilio, así como también supermercados y parking. Teniendo en cuenta su relevancia, a continuación te contaremos sus modalidades de pago en las estaciones de servicio. ¿Qué son y […]

Adblue: Coneix la seva importància per al medi ambient

Els gasos nocius són una realitat que està generant danys no només al medi ambient, sinó també a l’organisme. Davant d’aquestes noves dades, s’han ideat opcions de sostenibilitat ambiental com el sistema Adblue de depuració de gasos, els avantatges del qual t’explicarem a continuació. Beneficis del sistema de depuració de gasos Adblue per al medi […]

Adblue: Conoce su importancia para el medio ambiente

Los gases nocivos son una realidad que está generando daños no solo en el medio ambiente, sino también en el organismo. Ante estos nuevos datos, se han ideado opciones de sostenibilidad ambiental como el sistema Adblue de depuración de gases, cuyas ventajas te contaremos a continuación. Beneficios del sistema de depuración de gases Adblue para […]

Canvi de sortidors a l’estació de servei Petrem ECO Santa Coloma

Els canvis de sortidors en una estació de servei són una activitat que poques vegades es realitza. Tot i això, a l’estació de servei Petrem ECO Santa Coloma és una realitat amb la qual ens sentim compromesos, ja són nombrosos els beneficis que això proporciona als vehicles i, en general, al procés de subministrament. Beneficis […]

Què és el número de bastidor d’un cotxe?

Així com el DNI és la identificació imprescindible de qualsevol ciutadà, el numero de bastidor és la identificació més important de qualsevol vehicle. En aquest número conformat per 17 dígits, es troben les dades relacionades amb el número de bastidor d’un cotxe, que seran de gran utilitat per realitzar diversos tràmits. Diversos motius El nombre […]

¿Qué es el número de bastidor de un coche?

Así como el DNI es la identificación imprescindible de cualquier ciudadano, el IVT es la identificación más importante de cualquier vehículo. En este número conformado por 17 dígitos, se encuentran los datos relacionados al número de bastidor de un coche, que serán de gran utilidad para realizar diversos trámites. Diversos motivos El número de bastidor […]