Depreciació d’un cotxe: quant es devalua per any?

La depreciació d’un cotxe és un factor crucial a considerar en comprar un vehicle. La depreciació es refereix a la disminució del valor d’un cotxe al llarg del temps. Diversos factors influeixen en la depreciació, incloent-hi la marca, model, condició del vehicle i el quilometratge.

De mitjana, un cotxe nou perd al voltant del 20-30% del seu valor en el primer any. Aquesta depreciació inicial és la més significativa a causa de la transició d’un cotxe nou a un de segona mà. Després del primer any, la taxa de depreciació generalment es estabilitza, perdent entre un 15-20% del seu valor original cada any durant els següents quatre o cinc anys.

Per exemple, si compres un cotxe per 30.000 euros, podries esperar que el seu valor disminueixi en aproximadament 6.000 a 9.000 euros al final del primer any. A partir d’aquí, el cotxe podria perdre altres 4.500 a 6.000 euros anualment en els pròxims anys. Al cap de cinc anys, el cotxe podria valer tan sols el 40-50% del seu preu original.

Tanmateix, la taxa de depreciació pot variar depenent del model i la marca. Els cotxes de luxe tendeixen a depreciar-se més ràpidament a causa dels seus alts costos de manteniment i la ràpida obsolescència tecnològica. En canvi, els vehicles de marques reconegudes per la seva fiabilitat i baix cost de manteniment, com Toyota i Honda, tendeixen a mantenir millor el seu valor que altres.

El quilometratge també és un factor crucial. Un cotxe amb alt quilometratge es deprecia més ràpidament que un amb menys ús. A més, la condició del cotxe, incloent-hi el manteniment regular i l’historial d’accidents, influeix en el seu valor residual.

Per mitigar la depreciació, els compradors poden considerar opcions com comprar un cotxe de segona mà que ja hagi experimentat la seva major pèrdua de valor o triar models coneguts per la seva alta retenció de valor. Així mateix, mantenir el cotxe en bon estat i seguir un programa de manteniment regular pot ajudar a preservar el seu valor al llarg del temps.

En resum, entendre com es deprecia un cotxe pot ajudar els compradors a prendre decisions més informades i a gestionar millor la inversió en el seu vehicle.