Avaries i problemes comuns en la bateria del cotxe

És inevitable que amb el transcórrer dels anys la bateria del nostre vehicle presenta errors en la seva operativitat. Per tant, és important tenir en compte quines són les senyals que adverteixen quan és pertinent reemplaçar-la.

La bateria s’encarrega de proporcionar energia al nostre vehicle. Sense ella no podrien funcionar el motor d’arrencada, la ràdio o els llums. També, compta amb cicles de càrrega i descàrrega, els que es veuen afectats depenent de l’ús proporcionat pel conductor.

En general, la garantia mitjana d’una bateria oscil·la entre els dos anys, i el seu cicle de càrrega i descàrrega pot rondar els cinc anys. Comunament, una bateria en estat de repòs ha de tenir un voltatge mínim de 12,5V. Mentre que en càrrega, pot arribar als 14V de pic.

Senyals que la bateria està fallant

Hi ha algunes senyals capaços de indicar-nos que la nostra bateria pot estar presentant falles. Entre algunes de les característiques més comunes, es troben les següents:

  • El cotxe perd la força a l’arrencar.
  • Es perd la velocitat de gir del motor.
  • El quadre d’instruments s’encén i s’apaga simultàniament, generant un problema de tensió.
  • La xifra de voltatge descendeix considerablement.

A l’hora de donar d’aquests senyals, és temps de canviar la bateria. En cas contrari, si es fa un sobreesforç de la mateixa, es pot produir una avaria capaç de fer que aquest deixi de funcionar de cop amb el temps.

Cal destacar, que per a la problemàtica anterior no existeix acord, en aquest cas només queda com a opció reemplaçar la peça. Per totes aquestes raons, és important realitzar un bon manteniment de la bateria i estar atents a qualsevol de les senyals esmentades.