Tecnología Tac and Pin: ¿en qué consiste?

En la actualidad, nos encontramos en un mundo completamente digitalizado,…

Les targetes Petrem pensades per a tu

Les estacions de servei Petrem són una de les estacions més…

Las tarjetas Petrem pensadas para ti

Las estaciones de servicio Petrem son una de las estaciones más…

Adblue: Coneix la seva importància per al medi ambient

Els gasos nocius són una realitat que està generant danys no…

Adblue: Conoce su importancia para el medio ambiente

Los gases nocivos son una realidad que está generando daños…

Canvi de sortidors a l'estació de servei Petrem ECO Santa Coloma

Els canvis de sortidors en una estació de servei són una activitat…

Cambio de surtidores en la estación de servicio Petrem ECO Santa Coloma

Los cambios de surtidores en una estación de servicio son una…

Què és el número de bastidor d'un cotxe?

Així com el DNI és la identificació imprescindible de qualsevol…

¿Qué es el número de bastidor de un coche?

Así como el DNI es la identificación imprescindible de cualquier…