Rebost autoserveis, la botiga de confiança de les estacions de servei Petrem

Petrem t’ofereix diversitat d’opcions en productes i serveis, relacionats a la venda i distribució de productes derivats del petroli. Però això no és tot. L’empresa deslligada del monopoli de les grans petrolieres, proporciona beneficis addicionals, com els que podràs obtenir a Rebost autoserveis, la botiga de confiança de les estacions de servei Petrem.

Què pots aconseguir la botiga Rebost de Petrem?

A les estacions de servei Petrem, pots disposar de Rebost autoserveis, la botiga de confiança que ofereix múltiples beneficis als seus clients. Al Rebost pots trobar productes de primera necessitat, varietat d’accessoris per al teu vehicle, i serveis extra, com la recàrrega de mòbils.

El rebost ofereix els seus productes a l’Estació de servei Moli, situada a l’avinguda Maria Villalonga, 61-17600, a Figueres; a l’Estació de Servei Moli Nou, amb seu al Carrer de al Nord, S / N – 17600, Figueres; a l’Estació de Servei Sarrià 1, situada a l’Avinguda de França, N-II Km.728; i en l’Estació de Servei ECO Girona Oest, amb seu a Ctra, antiga d’Amer, 2 – St Gregori (17007).

Entre els serveis que ofereix Petrem hi ha la distribució de carburants, subministrament a vaixells, comunitats de veïns i particulars. També disposa de benzineres especialitzades per a vehicles de càrrega, amb atenció les 24 hores del dia, estacionament per a vehicles de càrrega, instal·lacions per autorentat i molt més.

Petrem és una marca única que es va independitzar del monopoli de les grans petrolieres. La seva gestió autònoma li permet proporcionar major flexibilitat davant dels seus clients.

Despensa, la tienda de confianza de las estaciones de servicio Petrem

Petrem te ofrece diversidad de opciones en productos y servicios, relacionados a la venta y distribución de productos derivados del petróleo. Pero eso no es todo. Esta empresa desligada del monopolio de las grandes petroleras, proporciona beneficios adicionales, como los que podrás obtener en la despensa, la tienda de confianza de las estaciones de servicio Petrem.

¿Qué puedes conseguir en la despensa de Petrem?

En las estaciones de servicio Petrem, puedes disponer de la despensa, la tienda de confianza que ofrece múltiples beneficios a sus clientes. En La Despensa puedes encontrar productos de primera necesidad, variedad de accesorios para tu vehículo, y servicios extra, como la recarga de móviles.

La despensa ofrece sus beneficiosos productos en la Estación de servicio Moli, ubicada en la avenida Maria Villalonga, 61-17600, en Figueres; en la Estación de Servicio Moli Nou, con sede en Calle del Norte, S / N – 17600, Figueres; en la Estación de Servicio Sarrià 1, situada en la Avenida de Francia, N-II Km.728; y en la Estación de Servicio ECO Girona Oeste, con sede en Ctra, antigua de Amer, 2 – St. Gregori (17007).

Entre los servicios que ofrece Petrem está la distribución de carburante, suministro a barcos, comunidades de vecinos y particulares. También dispone de gasolineras especializadas para vehículos de carga, con atención las 24 horas del día, estacionamiento para vehículos de carga, instalaciones para autolavado y mucho más.

Recuerda que la empresa Petrem es una marca única que se independizó del monopolio de las grandes petroleras. Su gestión autónoma le permite proporcionar mayor flexibilidad frente a sus clientes. De allí, la amplia variedad de servicios que se permite ofrecer.

Centre de rentat Ona

A les estacions de servei PETREM (Molí, Sarria I, ECO Girona Oest) estan a la vostra disposició un conjunt de serveis relacionats amb la neteja del vostre vehicle. Aquests centres li permetran gaudir d’un cotxe net, higiènic i agradable, factors que ho faran lluir com nou.

QUINS SERVEIS OFERIM DES DELS CENTRES DE RENTAT ONA?

L’excel·lent equip humà i material que conforma els Centres de Rentat ONA li ofereix un conjunt de serveis, per satisfer les seves necessitats sempre que sigui possible.

AUTORENTAT DE TURISMES “ONA AUTORENTAT” (MOLI)

Rentar el seu vehicle en els centres ONA AUTORENTAT li permtrà estalviar temps i recursos per aconseguir una neteja perfecta del seu turisme. Des de PETREM li garantim la utilització d’equips professionals i l’absència de ratllades.

RENTAT A PRESSIÓ AMB LLANÇA / MANUAL. (MOLI, SARRIA I, ECO GIRONA OEST)

Aquesta modalitat de rentat li permet amb el mòdic preu d’1 €, eliminar del seu vehicle qualsevol brutícia que hagi pogut ser incrustada, així com la corrosió que aquestes generen. La particularitat d’aquesta modalitat és l’accessibilitat a les zones més difícils per netejar.

ESPAI D’ASSECAT I NETEJA “ZONA D’retoc” (MOLI, SARRIA I, ECO GIRONA OEST)

Els nostres equips professionals, recentment renovats, li permetran lluir un interior net i condicionat de forma còmoda, amb tècniques que no impliquen fricció alguna a la carrosseria i perquè tingui més preservació.

Centro de lavado Ona

En las estaciones de servicio PETREM (Molí, Sarria I, ECO Girona Oest) están a vuestra disposición un conjunto de servicios relacionados con la limpieza de vuestro vehículo. Dichos centros le permitirán disfrutar de un coche limpio, higiénico y agradable, factores que lo harán lucir como nuevo.

¿QUÉ SERVICIOS LE OFRECEMOS DES DE LOS CENTROS DE LAVADO ONA?

El excelente equipo humano y material que conforma los Centros de Lavado ONA le ofrece un conjunto de servicios, para satisfacer sus necesidades siempre que sea posible.

AUTOLAVADO DE TURISMOS “ONA AUTORENTAT” (MOLI)

Lavar su vehículo en los centros ONA AUTORENTAT le permite ahorrar tiempo y recursos para conseguir una limpieza perfecta de su turismo.  Des de PETREM le garantizamos la utilización de equipos profesionales y la ausencia de arañazos.

LAVADO A PRESIÓN CON LANZA / MANUAL. (MOLI, SARRIA I, ECO GIRONA OEST)

Esta modalidad de lavado le permite con el módico precio de 1€, eliminar de su vehículo cualquier suciedad que haya podido ser incrustada, así como la corrosión que estás generan. La particularidad de esta modalidad es la accesibilidad a las zonas más difíciles para limpiar.

ESPACIÓ DE SECADO Y LIMPIEZA “ZONA DE RETOC” (MOLI, SARRIA I, ECO GIRONA OEST)

Nuestros equipos profesionales, recientemente renovados, le permitirán lucir un interior limpio y acondicionado para cómodos trayectos, con técnicas que no implican fricción alguna en la carrocería, para su mayor preservación.

Avantatges de modificar turismes de benzina per utilitzar GLP

Molts turismes de benzina poden convertir-se en vehicles propulsats per GLP, encara que no és una modificació que es pugui aplicar a el 100% dels vehicles, sobretot si volem obtenir l’etiqueta ECO de la DGT, ja que el nostre vehicle haurà de complir amb diverses condicions que haurem de comprovar a la normativa actual. El gas liquat de petroli o GLP com es coneix, és una barreja de propà que pot tornar-se líquid i és usat entre moltes altres coses, com a combustible per a turismes.

Té avantatges sobre altres combustibles com la gasolina o el gasoil i fins i tot, és més econòmic.

Alguns turismes que tenen motors de benzina poden adequar-se per utilitzar GLP, ja que poden funcionar de manera similar per ignició al injectar-se en els seus cilindres. Però, els turismes amb motor dièsel només funcionen per comprensió i no poden adequar-se per fer servir GLP.

La transformació dels cotxes perquè funcionin a gas pot costar entre 2000 a 3000 euros, depenent del vehicle, el tipus d’ús, la seva intensitat i la seva freqüència amb què es faci servir. En tot cas sempre al passar el cotxe a GLP s’estalvien molts diners i és un factor a tenir en compte.

Quan el cotxe només es fa servir ocasionalment, la inversió no sol ser tan rendible, però per als que recorren al menys 15.000 quilòmetres anuals si és una gran opció.

És un canvi que pot atorgar una segona oportunitat als cotxes que funcionen amb benzina, ja que el seu rendiment amb l’ús de GLP com a combustible millora de forma considerable. És una solució ideal per estalviar i tenir un combustible més fiable i còmode.

Adblue en vehicles dièsel

Fer servir AdBlue en vehicles de dièsel és una manera de conduir amigablement amb el medi ambient, el seu ús impacta menys en el nivell de contaminació de l’aire i en l’emissió de gasos CO2.

Des de setembre de 2014 està vigent la norma Euro 6, sobre els límits de les emissions de NOx en els motors dièsel a 80 mg/km i els fabricants que la incompleixin han d’incloure el dipòsit del AdBlue per a contribuir amb la reducció de les emissions contaminants.

El AdBlue és un additiu d’aigua desionitzada amb urea en un 32,5%, que ajuda a disminuir els contaminants que es deriven del dièsel en produir-se la combustió del motor, ja que és un líquid incolor, inodor, que no és tòxic, ni inflamable que no contamina el medi ambient.

El seu funcionament es garanteix quan el AdBlue s’agrega al vehicle perquè transformi les partícules de NOx dels gasos de la combustió que s’expulsen pel tub d’escapament.

Aquest component efectua una reacció química que produeix una mescla de vapor d’aigua i nitrogen que és menys nociva per al medi ambient i els vehicles de dièsel poden usar AdBlue de manera molt senzilla, només col·locar-ho en tancs adaptats per al seu ús.

S’agrega com el gasoil i el testimoni registra, quan el tanc està ple, però no ha de deixar-se esgotar perquè no es podrà posar en marxa l’acte. En cas d’ocórrer aquest inconvenient, el cotxe ha de detectar que de nou es compta amb el nivell adequat de AdBlue i no s’ha de barrejar-se amb combustible, perquè es pot danyar-se el motor.

A més, és un producte corrosiu amb un alt PH, de 9,5 que pot danyar la pintura del cotxe si es vessa. Té una caducitat d’un any i pot solidificar-se o congelar-se si s’exposa a baixes temperatures inferiors a -11 graus.