Entrades per admin

Petrem, una marca única

Petrem és una empresa innovadora familiar que ha arribat a convertir-se en una marca independent respecte a les grans petrolieres. Amb una àmplia varietat de serveis, Petrem s’encarrega de proporcionar el client la millor atenció i eficiència. Per què Petrem és una marca única? Cap a l’any 1992, l’empresa Petrem es va lliurar del monopoli […]

Petrem, una marca única

Petrem es una empresa innovadora familiar que ha llegado a convertirse en una marca independiente respecto a las grandes petroleras. Con una amplia variedad de servicios, Petrem se encarga de proporcionar al cliente la mejor atención y eficiencia. ¿Por qué Petrem es una marca única? Hacia el año 1992, la empresa Petrem se libró del […]

Rebost autoserveis, la botiga de confiança de les estacions de servei Petrem

Petrem t’ofereix diversitat d’opcions en productes i serveis, relacionats a la venda i distribució de productes derivats del petroli. Però això no és tot. L’empresa deslligada del monopoli de les grans petrolieres, proporciona beneficis addicionals, com els que podràs obtenir a Rebost autoserveis, la botiga de confiança de les estacions de servei Petrem. Què pots […]

Despensa, la tienda de confianza de las estaciones de servicio Petrem

Petrem te ofrece diversidad de opciones en productos y servicios, relacionados a la venta y distribución de productos derivados del petróleo. Pero eso no es todo. Esta empresa desligada del monopolio de las grandes petroleras, proporciona beneficios adicionales, como los que podrás obtener en la despensa, la tienda de confianza de las estaciones de servicio […]

Centre de rentat Ona

A les estacions de servei PETREM (Molí, Sarria I, ECO Girona Oest) estan a la vostra disposició un conjunt de serveis relacionats amb la neteja del vostre vehicle. Aquests centres li permetran gaudir d’un cotxe net, higiènic i agradable, factors que ho faran lluir com nou. QUINS SERVEIS OFERIM DES DELS CENTRES DE RENTAT ONA? […]

Centro de lavado Ona

En las estaciones de servicio PETREM (Molí, Sarria I, ECO Girona Oest) están a vuestra disposición un conjunto de servicios relacionados con la limpieza de vuestro vehículo. Dichos centros le permitirán disfrutar de un coche limpio, higiénico y agradable, factores que lo harán lucir como nuevo. ¿QUÉ SERVICIOS LE OFRECEMOS DES DE LOS CENTROS DE […]

Avantatges de modificar turismes de benzina per utilitzar GLP

Molts turismes de benzina poden convertir-se en vehicles propulsats per GLP, encara que no és una modificació que es pugui aplicar a el 100% dels vehicles, sobretot si volem obtenir l’etiqueta ECO de la DGT, ja que el nostre vehicle haurà de complir amb diverses condicions que haurem de comprovar a la normativa actual. El […]

Adblue en vehículos diesel

Usar AdBlue en vehículos de diésel es una manera de conducir amigablemente con el medio ambiente, su uso impacta menos en el nivel de contaminación del aire y en la emisión de gases CO2. Desde septiembre de 2014 está vigente la norma Euro 6, sobre los límites de las emisiones de NOx en los motores […]

Adblue en vehicles dièsel

Fer servir AdBlue en vehicles de dièsel és una manera de conduir amigablement amb el medi ambient, el seu ús impacta menys en el nivell de contaminació de l’aire i en l’emissió de gasos CO2. Des de setembre de 2014 està vigent la norma Euro 6, sobre els límits de les emissions de NOx en […]